Role đề, chuột đề thân to Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Ford

Liên hệ

Zalo Hotline

+Line No: 054.000.238.136

Sử dụng cho: Xe KIA Morning/ Hyundai I10/ Mitsubishi/ Ford/ Nissan

Voltage 12 volt
Solenoid diameter 52 mm
Number of terminals 4 pcs
Number of mounting holes 4 pcs
Type terminal 50 Plug
Diameter terminal 50 6.3
Diameter terminal 30 M8
Type terminal 15 Hole, Plug
Diameter terminal 15 5
Diameter B+ M8
Length 87 mm
Additonal stater retractor relay (small) No
Thông Số Cơ Bản
  • 12V
  • +Line
  • Hyundai/Kia
Share