Role đề, chuột đề Đầu Kéo Mỹ Maxxforce International 12V

Liên hệ

Zalo Hotline
+Line No: 054.000.046.036
Dùng cho xe: Đầu Kéo Mỹ 12V – Delco/ Remy
Voltage 12 volt
Solenoid diameter 69 mm
Number of terminals 4 pcs
Number of mounting holes 3 pcs
Type terminal 50 Bolt
Diameter terminal 50 10-32 UNF
Diameter terminal 30 12.7
Type terminal 15 Bolt
Diameter terminal 15  10-32 UNF
Diameter B+ 12.7
Length 178 mm
Additional stater retractor relay (Small) No
Thông Số Cơ Bản
  • 12V
  • +Line
  • Maxxforce International
Share