Tiết chế (IC) Honda Civic đời 2006- 4 giắc 31150RNAA01

Liên hệ

Zalo Hotline
+Line No: 052.000.523.136

Dùng cho xe: Honda Civic 1.8 2006- 4 giắc 31150-RNA-A01 31150RNAA01
Voltage 12 Volt
Operating voltage 14.7 volt
Signal type L – IG – C – DFM (FR)
Trip type A – Circuit
Distance between mounting holes 50 mm
Collector diameter 24 mm
Regulator power type Stator

 

Thông Số Cơ Bản
  • 12V
  • +Line
  • Honda
Share