Tiết chế (IC) máy phát Mazda 323/626 2 giắc P-D

Liên hệ

Zalo Hotline

+Line No: 052.000.639.136

Dùng cho xe: Mazda 323/626 đời cũ

Voltage 12 Volt
Operating voltage 14.5 Volt
Signal type P – D
Trip type A – Circuit
Distance between mounting holes 50 mm
Collector diameter 24 mm
Regulator power type Stator
Thông Số Cơ Bản
  • 12V
  • +Line
  • Mazda
Share